Статья опубликована в журнале  Orientalia: Списание за Изтока, София: Нов Български Университет, 2005, № 1, с.77 - 85

Italian
English
Persian

вверх

 

Andrey Smirnov

Понятието за объркване хайра в суфизма и ислямското изскуство:
съзерцанието на орнамента през призмата на Фусус ал-хикам

 

Копия бумажной публикации (Scan Adobe Acrobat Reader PDF) 4 Mb; меньший размер 740 Kb