This article was published in:

Mulla Sadra: ‘Irfan, kalam wa din (Majmu‘a-i maqalat-i humayish-i jahani-yi hakim-i mulla Sadra. Awwal-i khurdadmah 1378 [1999], Tehran). Tehran, 1383 [2004]

English version

Russian version

Up

 

Andrey Smirnov

Aya mabani-yi ‘aqlaniyyat dar sunun-i falsafi-yi mukhtalif ba ham mutabaqat darand? Mutali‘a-yi tahqiqati-yi paraduksha-yi Zinun wa kalam mutaqaddim

(Scan PDF 0,5 Mb)