This paper was published in: Orientalia: Списание за Изтока, София: Нов Български Университет, 2005, № 1, с.77 - 85

English
Italian
Persian

Up

 

Andrey Smirnov

 

Понятието за объркване хайра в суфизма и ислямското изскуство:
съзерцанието на орнамента през призмата на Фусус ал-хикам

 

 

Scan (Adobe Reader PDF 4 Mb)